$o["codeISO"]=="ium" mp3, films gratuits en langue ium

YAO

Code ISO de la langue: ium

Noms alternatifs: Ban Yao;Dao Do;Dao Thanh Phan;Di`u;"Dong";Highland Yao;Iu Mein;Kim Mien;Man;"Ma#n";Mian;Mien;Myen;Pan Yao;Red Dao;"Trai";"Xa#";Yao;Yao Kimmien;Yao Ogang;Yiu Mien;Youmai;Youmian;Yu Mien

Ressources mp3 disponibles en YAO

Ressources pour cette langue

GRN
Ethnologue
Joshua Project
Linguist List